Orkesterföreningens Styrelse 2017


Ordförande

  • Åsa Stocksén Nilsson

Kassör

  • Hans Vikström

Sekreterare

  • Karin Hellgren

Ledamöter

  • Catarina Andersson
  • Elin Boman
  • Maria Burström
  • Lars Långström
  • Gunnar Sandqvist
  • Gunilla Vikström

kontakt