historia

En dag 1927 samlades ett 20-tal musiker i Skellefteå Stads kyrka för att ge en konsert. Denna konsert kom att räknas som startpunkten för vad som länge kallades Skellefteå Orkesterförening men som sedan 2010 heter Skellefteå Symfoniorkester.

På 30-och 40-talet ville man börja känna på den klassiska repertoaren, och då kändes gruppen för liten. Till en början hyrde man in blåsare främst från militärmusiken i Umeå.

musikskolan

Under 50-talet började en kommunal musikskola att diskuteras och den blev verklighet en bit in på 60-talet. Genom att musiklärare knöts till orkestern och ibland tog med sig duktiga elever, kunde både orkesterns storlek och kvalité öka under 70- och 80-talet. Detta stimulerade också de amatörer som spelade att utvecklas. Orkesterns storlek varierar alltefter produktionernas krav, men resurser finns att ställa en orkester på mellan 30 och 60 musiker på benen. Ibland samarbetar Symfoniorkestern med Skellefteå Ungdomssymfoniker (SUS), och då kan numerären bli ännu större.

KONSERTER

Skellefteå Symfoniorkester ger i allmänhet tre konserter per spelår:

Vårkonserten, som ofta har bjudit på någon mera rikskänd artist, som Helen Sjöholm, Roger Pontare, Svante Thuresson, Anne-Lie Rydé och David Lindgren. Repertoaren har på så vis breddats från enbart klassiskt till underhållningsmusik, jazz och pop/rock.

Höstkonserten, då det oftast spelas en mer klassisk repertoar bestående av någon uvertyr, kanske en symfoni och en instrumentalkonsert, gärna tillsammans med en gästsolist. 

Julkonserten. Då framförs antingen ett av de stora oratorierna, Messias av Händel eller Juloratoriet av Bach, tillsammans med en lokal kyrkokör och lokala solister, eller ges en konsert med ett mera varierat julprogram. Detta har också varit mycket uppskattat.

Dirigenter

De senaste åren har orkestern saknat fast dirigent. Tidigare stod bl a Lars Lindberg, Orwar Eriksson och Hans Bergqvist i ledningen, men nu förlitar man sig mest på gästdirigenter. Genom åren har ju många kända sådana stått på dirigentpulten, som Willi Boskowski, Cecilia Rydinger Alin och Glenn Mossop, förutom "våra egna" framgångsrika dirigenter Petter Sundkvist och David Björkman, som ju började sin bana just i Skellefteå Symfoniorkester.

Orkesterförening/Symfoniorkester

Skellefteå Orkesterförening är numera namnet på konsertarrangören och den bakomliggande föreningen, medan själva orkestern heter Skellefteå Symfoniorkester. Det är vår förhoppning att du som lyssnare och konsertbesökare ska få uppleva många sköna och minnesvärda stunder tillsammans med oss.