om orkesterföreningen

Orkesterföreningen består av aktiva musiker i Skellefteå Symfoniorkester samt icke musicerande medlemmar, som vill stödja och engagera sig i Skellefteås musikliv.

Skellefteå Orkesterförening vill

  • Främja Skellefteås musikliv och stärka intresset för orkestermusik.
  • Genom Skellefteå Symfoniorkester med ett varierat musik- och artistval hitta vägar till en bredare publik.
  • Genom Symfoniorkestern verka för spelglädje och utveckling för både nuvarande och nya orkestermedlemmar, men också inspirera Musikskolans elever.
  • Ge minst tre konserter varje år under ledning av olika dirigenter och i samarbete med solister, artister och körer.
  • Ge möjlighet till ett ökat musikliv genom att arrangera resor till olika musikevenemang i våra grannstäder.

SAMARBETSPARTNERS